La Comissió de La Taula per la FP de la UCEV s'uneix a la Xarxa ESSCOP

leer más


Per a aconseguir conjuminar esforços i perseguir objectius comuns, La Taula per la FP mostra el seu interés pel treball realitzat en la xarxa ESSCOOP i es compromet a implementar i difondre en els seus centres cooperatius el material publicat per ESSCOOP.

Es va organitzar una jornada en la qual es va presentar tot el material i es va informar a tot el personal docent sobre la importància de fomentar el cooperativisme des de les pròpies cooperatives d'ensenyament i, en particular, des de les aules d'FP. Això és especialment rellevant ja que l'alumnat de Formació Professional està molt pròxim al món laboral, i la cooperativa podria ser una opció d'autoocupació viable i sostenible per al seu futur.